Hvad er depression?

Depression er en meget almindelig sygdom. Omkring 500.000 dansker bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv.

Endnu flere oplever mildere former for depression. På en tilfældig dag vil mellem 100.000-200.000 danskere have en depression.

Depression er en meget ubehagelig sygdom, som mindsker livskvaliteten væsentlig. Den kan ødelægge livet både socialt og arbejdsmæssigt, og den kan bringe livet i fare på grund af selvmordsrisikoen.

Kilde: Netdoktoren.dk

Hvorfor får man depression?

Det kan ske på mange forskellige måder. For eksempel vil stress og psykologiske belastninger, vi bliver udsat for, påvirke ens balance. Hvis belastningen varer ved gennem længere tid, og man er specielt sårbar over for dette – hvilket blandt andet er genetisk bestemt – kan tilstanden videreudvikle sig til depression.

Alvorlige belastninger i barndommen, kan også sætte sine spor i hjernens stresshåndteringssystem, så man bliver mere følsom for stress og lettere udvikler angst og depression som voksen.

Andre tilstande, der kan bringe uorden i hjernens funktion og derved medføre depression, er bestemte legemlige sygdomme, visse former for medicin samt misbrug af forskellige rusmidler.


Hvornår har man en depression?

Opfylder man to af de første kriterier og to af de næste, har man en mild depression. Til en moderat depression hører mindst fire af symptomerne fra anden gruppe. En svær depression har alle tre symptomer fra første gruppe og fem af symptomerne fra sidste gruppe.


Mindst to af følgende symptomer:

​Følelse af nedtrykthed.

​Markant nedsat lyst/interesser.

​Reduceret energi, svær træthed.


Samt mindst to af følgende:

​Nedsat selvtillid eller selvfølelse.

​Selvbebrejdelser, svær skyldfølelse.

​Tanker om død eller selvmord.

​Tænke-og koncentrationsbesvær.

​Svær indre uro eller modsat: hæmning.

​Søvnforstyrrelser.

​Betydningsfulde ændringer i vægt og appetit.​

Nogle deprimerede føler sig kede af det eller triste til mode, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet.

Det er, som om deres følelser er lammede. De føler sig ofte uhyre trætte og har umådeligt svært ved at tage sig sammen til noget som helst.

Appetitten er under en depression ofte nedsat. I enkelte tilfælde ses det modsatte – stærkt forøget appetit specielt efter kuldhydratrige madvarer. Det ses specielt ved den såkaldte vinterdepression.

En deprimeret person plages ofte af skyldfølelse og selvbebrejdelser over ikke at slå til eller over ting, vedkommende har gjort forkert på et tidligere tidspunkt. Nogle har svært ved at falde i søvn, eller også vågner de mange gange. Andre har en særdeles pinefuld indre uro, rastløshed og angst, som gør, at de ikke kan finde hvile.

Depression set i et psykoterapeutisk perspektiv

I dette perspektiv deles depression op i mange flere kategorier end det traditionelle lægesystem.

Det er en kæmpe fordel, fordi vi mere præcis kan finde den rigtige behandlingsmetode.


Indenfor METAsundhed er der to kategorier:

1.​Stressbetinget depression som vi også kalder binyretræthed, tankemylder.

2.​Regenerationsbetinget depression, tanketom.

Overnævnte kategorier viser hvor bredt spekteret er, når det gælder depression.

Men denne grundige opdeling gør, at vi med fordel og skarphed, kan hjælpe klienten helt i mål med behandling af depression.

Behandling af depression i mildere grad kan ske på få timer, mens den moderate eller svære kategori kræver en længere depressionsbehandling, for at komme helt videre.

Kontakt mig for mere information

Vil du vide mere om behandling af depression eller andre af mine ydelser som alternativ behandler, er du velkommen til at kontakte mig.

Jeg ser frem til at høre fra dig.