META SUNDHED

Den 20. December 2021 åbner mit META univers på KarinaGottschalck.dk


Dette er en kort into til hvad det kan


Forståelse og bevidsthed

om sammenhæng mellem dit liv

og din krops reaktioner


METAsundhed belyser  at der er en forbindelse mellem sindet, hjernen, kroppen og den aktuelle livssituation –

META betyder overblik. Metasundhed er en teori, der kan give os et overblik over kroppens naturlige processer,

og de underliggende årsager til symptomer og kroppens reaktioner. Teorien er udviklet af en tysk læge, og efterfølgende er den blevet videreudviklet som behandlingsmetode,der bruger sammenhængen mellem krop og følelser

som udgangspunkt for at forstå vores symptomer –

i mange traditionelle  behandlingsformer har man forstået, at der en sammenhæng mellem følelser og krop.

Metasundhed giver en meget præcis forståelse af denne sammenhæng.

Det har for mange betydet, at de ikke længere forstår symptomer som noget,

der skal “bekæmpes”, men i stedet tegn på, at kroppen i de fleste tilfælde selv kan og vil regenerere.


Hvad kan META-sundhed

METAsundhed er læren og forståelse af de naturlige biologiske processer som har udviklet sig gennem milliarder af år. Metasundhed giver en anderledes indgangsvinkel til sygdom og helbredelse. Metasundhed tager udgangspunkt i urbiologien,

med forståelse af de faser kroppen gennemgår og den tætte  sammenhæng der er mellem psyken og det fysiske


En METAanalyse giver dig på baggrund af dine symptomer og historik en præcis forklaring på hvorfor dine symptomer eller din sygdom er opstået – og hvad du kan gøre for at blive naturligt rask!

Analysen tager udgangspunkt i teorierne der er baseret på evolution, naturlove og cellebiologi. Det er først under en METAanalyse at indsigten opstår, når forklaringerne bliver konkrete på dit liv og hvad du har oplevet.

En METAanalyse giver dig en klar terapiplan, og derefter kan et METAsundhedsforløb bidrage til at løse følelsesmæssige

konflikter i dit liv så du bliver hurtigere rask.


Sammenhæng mellem krop og psyke

- stress og kroppens reaktioner

Metasundhed betragter stress som værende den underliggende årsag til symptomer. I metasundhed hænger der altid en meget specifik type stress sammen med ethvert organ.

Idag i den helt normale vestlige verdens dagligdag er der ikke så mange fysiske stresstrusler som sult eller angreb. Der er til gengæld mange følelsesmæssige trusler mod os. Kroppen skelner ikke mellem, om du har en “fysisk” trussel, altså et farligt dyr, der jager dig, eller om det f.eks. er "inkasso", der er efter dig. Kroppen reagerer på din subjektive oplevelse, hvad end den er uden for dig eller inde i dig.

Når kroppen bliver udsat for en eller anden form for stress aktiverer det hjernen, som igen aktiverer det organ, der bedst kan hjælpe dig med at klare den bestemte type trussel. Det gør den ud fra de forskellige organers funktion samt subjektive associationer.

Det betyder ikke, at alle, der udsættes for "inkasso" får den samme reaktion. Det er nemlig ikke truslen selv, der afgør, hvilket symptom man får, men din subjektive opfattelse af at det rent faktisk er en trussel. Hvis du er fuldstændig ligeglad med "inkasso", vil  du ikke få et symptom, men hvis det er hele din personlige stolthed, der er på spil, vil det påvirke dig mere.