Hvad er stress ? 


430.000 danskere har alvorlige symptomer på alvorlig stress. Stress er en belastningstilstand.

Belastningstilstanden opstår, når ydre krav fra omgivelserne, eller dine indre krav fra dig selv overstiger dine ressourcer. Stress er en reaktion på en ubalance mellem krav og ressourcer.


Stress er et ord, der bliver brugt i mange forskellige sammenhænge, og det kan være svært at finde ud af, hvad det betyder og referer til – og ikke mindst, hvad det vil sige at være stresset.

Stress er ikke en selvstændig diagnose, men et begreb, der beskriver en psykisk belastning. Vi kan blive belastede af stress, når vi oplever, at omgivelsernes (eller vore egne) krav og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed og dermed truer vores velbefindende.

Når vi bliver stressede, handler det altså om en ubalance mellem det, man føler, man bør kunne, og det man føler, man rent faktisk kan.

Når vi belastes af et for stort arbejdspres, vedvarende bekymringer eller konflikter på arbejdspladsen, reagerer kroppen med en fysiologisk stressrespons. Den sætter kroppen i alarmberedskab og risikerer over tid at udmatte kroppen.


Hvad sker der i kroppen?

• Stress er grundlæggende en biologisk reaktion hos dyr og mennesker, der hjælper os med at håndtere farlige situationer og udfordringer. Når vi står over for noget, vi opfatter som truende, udløser kroppen stresshormoner, blandt andet kortisol og adrenalin.

• Hvad enten du står ansigt til ansigt med en tiger – eller bliver bange for at dumpe til eksamen, fordi censor kigger mistroisk på dig – er den biologiske reaktion den samme. Vi får hjertebanken og blodet cirkulerer hurtigere rundt i kroppen. Der mobiliseres fedt og sukker, som gør muskler og hjerne klar til at bruge en stor mængde energi på kort tid.

• Den fysiologiske reaktion er altså en livsvigtig aktivering af et øget alarmberedskab, hvis vi skal kæmpe mod eller flygte fra et farligt dyr på savannen. Og en brugbar mekanisme, hvis vi skal præstere noget ekstraordinært. Men reaktionen er designet til at løse et kortvarigt opstået problem eller en trussel. Hvis vi befinder os i en stressudløsende tilstand i længere tid ad gangen, kan det have en alvorlig negativ indvirkning på kroppen og psyken.


Symptomer eller tegn på stress

Kortvarig stress er ikke i sig selv farligt. Problemet opstår, hvis vi over længere tid befinder os i en tilstand af stress. Langvarig stress kan medføre alvorlige risici for udvikling af mere livstruende sygdomme.


Stress kan betragtes som en konkret og målbar tilstand i kroppen uanset årsagen. Alvorlig stress kan derfor heller ikke tænkes væk,  I visse tilfælde kan en voldsom påvirkning af stress være medvirkende årsag til fysiske lidelser som for eksempel allergier eller hjerteproblemer. Længerevarende stress kan, ubehandlet, også udvikle sig til psykiske lidelser som angst eller depression.

Kroppens reaktion på overbelastning kan komme til udtryk som både fysiske, psykologiske, adfærdsmæssige og kognitive symptomer:


Fysiske symptomer

Smerter i nakke og skuldre

Hovedpine

Problemer med fordøjelsen

Trykken for brystet

Allergier og andre kroniske lidelser bryder ud eller bliver værre

Hjertebanken


Psykiske symptomer

Vrede

Tristhed

Angst

Skam og lavt selvværd

Tankemylder og vedvarende bekymringer


Adfærdsmæssige symptomer

Tendens til social tilbagetrækning

Hektisk aktivitet og tale

Passivitet og apati

Stort forbrug af stimulanser eller mad

Manglende appetit

Søvnproblemer


Kognitive symptomer

Hukommelsesbesvær

Koncentrationsbesvær

Manglende overblik

Mentale blackouts

Følsomhed over for lyd og lys


Kontakt mig for mere information

Vil du vide mere om behandling af stress eller andre af mine ydelser som alternativ behandler, er du velkommen til at kontakte mig.

Jeg ser frem til at høre fra dig.